Fönsterbyte i B2- och B4-husen

I samband med att Stockholms läns landsting har tagit inriktningsbeslut gällande ny- och ombyggnad av operation i Huddinge passar Locum på att byta ut gamla fönster i de närliggande B2- och B4-husen.
Vad gör vi?

Fönsterbyte i B2- och B4-husen. Projektet omfattar primärt våningarna
4–8 i B2- samt B4-husen och omfattar cirka 1 300 fönster. Bytet kommer att ske dels under ombyggnation, men även under pågående verksamhet.

Varför gör vi det?

Fönstren byts ut utifrån ett energiperspektiv, men även då en ny standard dikterar att fönster i sjukhus ska vara begränsade i form av öppningsbarhet.

Har du frågor?

Kontakta Locums biträdande projektledare Sebastian Lukasiewicz.

Om projektet