Infrastruktur kyla i C1 och M2

Vad gör vi?

Locum bygger nya kylcentraler i C1 och M2 för att stärka upp kylbehovet på Huddinge sjukhusområde. Dessa kylcentraler ökar effektuttagningsmöjligheten och delar upp kylan i olika system för att kunna skilja på olika typer av kyla.

Varför gör vi det?

Locum bygger nya kylcentraler för en effektivare kylhantering och för att kunna dela upp kylan i olika undersystem.

Har du frågor?

Kontakta Urban Jönsson, projektledare på Locum.

Om projektet