Ombyggnation av barnakutmottaging

I mitten av oktober påbörjades ombyggnationen av barnakutmottagningen på Karolinska Huddinge i byggnad K2, plan 4.
Vad gör vi?

Ombyggnation av barnakutmottagningen i byggnad K2, plan 4.

Varför gör vi det?

Nya isoleringsrum kommer att skapas med luftslussar och ingång direkt utifrån för akut sjuka och högsmittsamma barn.

Barnakuten får även en ny entré i passagen som går mellan K41 och akutmottagningen i C1.

Har du frågor?

Kontakta Kim Gåije, projektledare på Locum.

Om projektet