Nya förlossnings-
avdelningar i B4, plan 6

Förlossningsavdelningen på Karolinska Huddinge får nya lokaler. Ombyggnation pågår i hus B4, plan 6.
Vad gör vi?

Locum har byggt en ny förlossningsavdelning med 17+13 funktionsrum i hus B4 på plan 6. Avdelningen kommer att ligga i närheten av den nya byggnaden som uppförs i anslutning till byggnad B2 och B4 och som ska samla operation, intervention och röntgen. 

Den första förlossningsavdelningen stod färdig i maj 2018. Därefter tog arbetet med att färdigställa ytterligare en förlossningsavdelning med 13 funktionsrum vid. Projektet med de två förlossningsavdelningarna blir i sin helhet klart 2019.

Varför gör vi det?

En ny utbyggnad uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset. Där kommer bland annat en ny operationsavdelning med 23 salar att skapas.

Vissa avdelningar behöver ligga nära operationsavdelningen och kommer att behöva flyttas. Därför byggs de lokaler som ligger intill den nya utbyggnaden om, till exempel förlossningsavdelningen och den pre- och postoperativa avdelningen.

Läs mer om ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen.

Har du frågor?

Kontakta Ester Laaksonen, projektledare på Locum.

Om projektet