Ombyggnation av kontorslänkar i B75 och B85

Locum bygger om befintliga lokaler i B75 och B85 till administrativ länk. Detta är en del av flyttkedjorna inför ny- och ombyggnationsprojektet av operation och röntgen.
Vad gör vi?

Locum bygger om lokaler i B75 och B85 till kontorslänkar.

Varför gör vi det?

I samband med ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen på Huddinge sjukhusområde kommer en del av sjukhusets avdelningar att flytta permanent men också tillfälligt. Omflyttningarna planeras noga och sker med patienternas och medarbetarnas bästa i centrum.

Det här projektet är en del av flyttkedjorna inför ny- och ombyggnationsprojektet av operation och röntgen. 

Har du frågor?

Kontakta Kim Gåije, projektledare på Locum.

Om projektet