Uppdatering av TDK-utrymmen (teledatakommunikation)

Locum drar ny el och installerar nya UPS:er i TDK-rummen (teledatakommunikation) på Huddinge sjukhusområde.

Vad gör vi?

Locum uppdaterar TDK-utrymmen (teledatakommunikation).

Varför gör vi det?

Syftet med projektet är att uppgradera Huddinge Accessnät till den nivå som krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster som Karolinska Universitetssjukhuset efterfrågar (till exempel IP-telefoni, RTLS, patientmonitorering etc.). Projektet ska också förbättra kvaliteten i nättjänsten och öka tillgängligheten, både på det fasta nätet och wifi-nätet. 

Har du frågor?

Kontakta Jan Erik Juhl, projektledare på Locum.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2019-01-31
Entreprenör
Veolia
Projektledare
Jan Erik Juhl Projektområde Universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Jonas Olsson Förvaltningsområde Huddinge