Utbyte av styrsystem för klimatanläggningar

Locum byter styrsystemen som styr klimatanläggningarna.

Vad gör vi?

Locum byter styrsystemen som styr klimatanläggningarna, bland annat värme och ventilation i byggnad F2.

Varför gör vi det?

De befintliga styrsystemen är gamla och uttjänta. Genom den uppgradering som sker får vi en möjlighet till att bevaka driften av samtliga system inom sjukhusområdet på ett detaljerat sätt. Det ger oss också betydligt bättre möjligheter att arbeta med energibesparande åtgärder. Något vi redan ser effekter av.

Har du frågor?

Kontakta projektledare Aswad Betweni.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
2018-12-31
Entreprenör
Etcon El & Styrentreprenader AB
Projektledare
Aswad Betweni Projektområde universitetssjukhus
Fastighetsförvaltare
Mikael Bergman Förvaltningsområde Huddinge