Ny vårdavdelning skapas i byggnad B2

Locum bygger en generell vårdavdelning med 28 vårdplatser, i huvudsak enkelrum. B72 och B74 står redan tomma då rivningen gjorts sedan tidigare.
Vad gör vi?

På avdelning B72/74 i hus B2 byggs en ny vårdavdelning.

Avdelningen skapas enligt konceptet för framtidens vårdavdelning med möjlighet att tillgodose patientens säkerhet, en god arbetsmiljö, hygien- och logistikkrav. 

Patientrummen placeras i fasaden och serviceutrymmen i mittenkärnan. De administrativa ytorna ska ligga vid ljusgårdarna för att garantera dagsljusinsläpp och för att det ska fungera rent logistiskt. 

Vårdavdelningen är en av tre avdelningar som ska skapas enligt konceptet för framtidens vårdavdelning och som ska ligga i B2 och B4.

Varför gör vi det?

Här ska en ny vårdavdelning på 1 600 m² byggas, som kommer att ligga i anslutning till den nya byggnaden för operation och röntgen.

Lokalerna beräknas vara färdiga 15 juli nästa år och inflytt sker efter sommaren 2018.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Ann-Charlotte Danielsen.

Om projektet