Trivsamt entrétorg skapas vid Karolinska Huddinge

Det byggs för fullt på entrétorget utanför huvudentrén på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Våren 2015 startade ombyggnaden av torget som har genomgått många små förändringar sedan det invigdes 1972. Med tiden har funktioner ändrats eller försvunnit och nu är det dags att anpassa entrétorget efter dagens behov.

Torget som idag är mer än fyrtio år gammalt och byggdes i samband med sjukhuset, är i behov av en uppfräschning. Det byggdes i en tid då det rådde andra ideal än i dag och har med tiden fått förändrade förutsättningar.

- Vi gör nu ett omtag av hela ytans disposition. Vi skapar ett välkomnande och levande torg för patienter, besökare och personal, säger Maria Ström Hugner, projektledare på Locum.

I framtiden kommer torget erbjuda bänkar för vila och samvaro, intressant ljussättning och generöst med blommor, buskar och träd. Tanken är att förvandla ytan till en trivsam plats.

Vad innebär ombyggnaden?

Ombyggnaden innebära bland annat en överdäckning mellan ramperna
framför huvudentrén. I våningsplanet under torget vid akutmottagningen, skapas det fler parkeringsplatser för besökare till sjukhuset.

Ombyggnaden sker i etapper med rivning, uppbyggnad och plantering parallellt med att stråk för gående och förbeställda sjuktransporter till sjukhuset ska fungera.

Under våren 2017 planeras det nya entrétorget vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge stå färdigt.

Läs mer om projektet här