Nya lokaler för
magnetkameror i
Huddinge

Locum har byggt om avdelningen för undersökning med magnetkamera på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Avdelningen har utökats för att rymma två helt nya magnetkameror, väntrum, förberedelserum och teknikrum samt ett omklädningsrum för patienter.
Magnetkameror i Huddinge

Den nyrenoverade avdelningen för undersökning med magnetkamera på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Här rums numera fem magnetkameror.

Behovet av magnetkameraundersökningar ökar och två nya magnetkameror införskaffades därför till sjukhuset i Huddinge. I och med ombyggnationen har nu avdelningen plats för sammanlagt fem magnetkameror, varav fyra är avsedda för undersökningar av patienter och en är en donation till sjukhuset och ska även användas till forskning.

– Sammanlagt har 320 kvadratmeter byggts om. Förutom ytor till de nya magnetkamerorna har flera förberedelseplatser, teknikrum och ett väntrum iordningsställts, säger Oskar Mogård, projektledare på Locum.

De ytor som byggts om på avdelningen var tidigare administrativa lokaler.

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Magnetkameror kan användas för att upptäcka sjukdomar och kartlägga skador i kroppen, men även för att se om en viss typ av behandling eller operation har haft effekt.

Installationen av MR-kameran

Här transporteras en av magnetkamerorna in till avdelningen. Delar av fasaden fick monteras ned på grund av kamerans storlek.