Bygglov för
nybyggnationer vid
Karolinska Huddinge

Nu har bygglov beviljats för den nya byggnad som ska uppföras vid Karolinska Universitetssjukhuset. Den kommer bland annat att inrymma nya operations- och röntgenavdelningar.

I utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård ingår att rusta upp och bygga ut länets sjukhus för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna vårdmiljöer. Det innebär bland annat att Karolinska Huddinge får nya och ombyggda lokaler som kommer att uppfylla framtida krav på patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Läs mer om ny- och ombyggnationerna vid Karolinska Huddinge

Chopin-byggnad Karolinska Huddinge