Byggstart för bättre vård på Karolinska Huddinge

Bättre vård i moderna vårdmiljöer – det är syftet när Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge nu får nya och ombyggda lokaler för bland annat operation och röntgen.

Byggstartevent 19 sept 2016. Byggarbetsplatsen nybyggnation Karolinska Huddinge.

I den omfattande utveckling av länets framtida hälso- och sjukvård som nu pågår, för att möta vårdbehovet hos länets växande antal invånare, ingår bland annat att rusta upp och bygga ut sjukhusen för att erbjuda mer och bättre vård i moderna vårdmiljöer. Byggnationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge kommer bland annat att stärka operationsverksamheten i den södra delen av länet.

Den nya byggnaden uppförs i anslutning till byggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset. Nybyggnaden kommer att bestå av fyra våningsplan med en yta på ca 29 000 kvadratmeter för 24 operationssalar och avdelningar för bild och funktion. I byggnad B2 och B4 kommer flera våningsplan att byggas om för bland annat en ny förlossningsavdelning och avdelning för uppvak. Lär mer om vad detta kommer att resultera i:

- Cirka 24 flexibla operationssalar som kan anpassas för framtida utveckling och som är dimensionerande för utrustningskrävande kirurgi.

- Interventionsverksamhet (operation med stöd av endoskopi och röntgen) som placeras nära operationsavdelningen. Denna verksamhet är idag utspridd på olika delar av sjukhuset.

- Nya förutsättningar för bilddiagnostik, till exempel skelettröntgen och datortomografi (datoriserad skiktröntgen). Något som ska möta det växande behovet av bilddiagnostik.

- Ny sterilteknisk avdelning med modern utrustning och logistik som placeras i nära anslutning till operation och intervention.

- Uppvakningsavdelning som placeras nära operationsavdelningen och utformas för att motsvara nya krav på teknik och arbetsmiljö.

- Förlossningsavdelning som flyttas från nuvarande lokaler för att ligga nära operation och som byggs om för att uppfylla nya krav på patientsäkerhet och effektivitet.

Byggnaderna beräknas tas i drift 2019.