2017

Bomsystemet i Blåvingen avstängt

Publicerades:
Den 18 december 2017 tar Apcoa Parking över som parkeringsentreprenör på Huddinge sjukhusområde. I och med entreprenörsskiftet så kommer bomsystemet i personalgaraget Blåvingen att vara avstängt. Bommen kommer att vara öppen hela tiden, men det är fortfarande endast sjukhuspersonal som får parkera i Blåvingen. Även parkeringsskylten är ur funktion och indikerar att parkeringshuset är fullt även om så inte är fallet.

Första konstverket på plats i Huddinge

Publicerades:
Det första konstverket som ska pryda den nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är nu på plats. Det är en nio meter hög betongskulptur signerad Anders Sletvold Moe som installerats på en av innergårdarna mellan det befintliga sjukhuset och den nya byggnaden.

Film om säkerhet i projektet Chopin

Publicerades:
Säkerhet på byggarbetsplatserna är A och O. Ny- och ombyggnationer av operation och röntgen pågår på Huddinge sjukhusområde och här visar Locum och Skanska hur man jobbar med säkerheten runt bygget.

Invigning av nya vårdavdelningar på Psykiatri Sydväst

Publicerades:
Nu står de färdiga, de fyra första ombyggda avdelningarna för heldygnsvård som är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum. Locums styrelseordförande och fastighets- och investeringslandstingsråd Paul Lindquist var en av talarna på invigningen den 4 oktober i Huddinge.

Nya lokaler hos Psykiatri Sydväst

Publicerades:
I oktober tas den första patienten emot i Psykiatri Sydvästs ombyggda lokaler för heldygnsvård. Därmed är den första etappen med 60 ombyggda patientplatser klar.

Gröna hyresavtal i Huddinge

Publicerades:
Locum har en vilja att teckna fler gröna hyresavtal på Huddinge sjukhusområde. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder som hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska lokalernas miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Invigning av entrétorget i Huddinge

Publicerades:
Torsdagen den 14 september invigdes Huddinge sjukhusområdes nya entrétorg och parkeringsgarage. Talare på invigningen var Paul Lindquist, fastighets- och investeringslandstingsråd, Patrik Emanuelsson, vd på Locum samt Anna Starbrink, kulturlandstingsråd. Efter invigningen presenterades de nya konstverken som smyckar platsen i regi av kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

Nytt entrétorg och parkeringsgarage i Huddinge

Publicerades:
Huddinge sjukhusområdes nya entrétorg och parkeringsgarage står färdigt. Projektet har pågått sedan våren 2015 och ytan som tidigare var en bullrig trafikplats har förvandlats till ett trivsamt torg för mänskliga möten. Från entrétorget leder en ramp ned till ett nytt parkeringsgarage med plats för 507 bilar.

Den nya byggnaden tar form

Publicerades:
Den nya operations- och behandlingsbyggnaden växer fram. Projektet fortskrider och just nu håller produktionshandlingarna på att färdigställas för nybyggnadsprojektet. Man är även i full gång med stommontage av bjälklag och fasad samt med rivningen i befintlig byggnad (B4, plan 6) för att förbereda inför byggstarten av en ny förlossningsavdelning.
12