Bomsystemet i
Blåvingen avstängt

Den 18 december 2017 tar Apcoa Parking över som parkeringsentreprenör på Huddinge sjukhusområde. I och med entreprenörsskiftet så kommer bomsystemet i personalgaraget Blåvingen att vara avstängt. Bommen kommer att vara öppen hela tiden, men det är fortfarande endast sjukhuspersonal som får parkera i Blåvingen. Även parkeringsskylten är ur funktion och indikerar att parkeringshuset är fullt även om så inte är fallet.

Redan köpta biljetter och befintliga tillstånd gäller även efter övertagandet.

Locum AB har upphandlat ett nytt bevakningsbolag för parkering. Apcoa Parking tar successivt över vid de vårdfastigheter som Locum förvaltar. I samband med övergången till nytt bevakningsbolag uppdateras p-automater och fler digitala sätt att betala införs. Taxorna kommer också att ses över.

Mer information om vad detta innebär för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kommer under nästa år.

Läs nyheten om nytt bevakningsbolag för parkering.