Den nya behandlingsbyggnaden från ovan

Häng med och se bygget från ovan! Se filmen som visar hur långt utbyggnaden av sjukhuset har kommit.

En ny utbyggnad uppförs i anslutning till sidobyggnaderna B2 och B4 på södra sidan av sjukhuset, bestående av cirka 29 000 kvadratmeter. Projektet är en del av de största satsningarna någonsin på länets på hälso- och sjukvård.

Just nu pågår monteringen av fasad- och bjälklagselement. Glaspartier på den nya innergården på plan 3 håller även på att monteras. Inom kort kommer Locum även att påbörja stomkompletteringen, det vill säga att sätta upp de väggar och installationer som ska finnas i huset. Men innan detta görs en pågjutning där tio centimeter betong ska läggas ut på bjälklaget från plan 4 och uppåt.

Förutom nybyggnationen pågår en ombyggnation av befintliga lokaler i byggnad B2 och B4 på ca 8 000 kvadratmeter. I B2 på plan 5 byggs det just nu för intensivvårdsavdelningen och där är målning och mattläggning påbörjat. I B4 på plan 6 pågår rivning i lokalerna som ska inhysa den framtida förlossningsavdelningen. Rivningen snart färdig och därefter börjar ombyggnationen.