Den nya byggnaden tar form

Den nya operations- och behandlingsbyggnaden växer fram. Projektet fortskrider och just nu håller produktionshandlingarna på att färdigställas för nybyggnadsprojektet. Man är även i full gång med stommontage av bjälklag och fasad samt med rivningen i befintlig byggnad (B4, plan 6) för att förbereda inför byggstarten av en ny förlossningsavdelning.

På grund av ombyggnationerna kommer intensivvårdsavdelningen under en övergångsperiod att ha sin verksamhet i nya lokaler. Där är nu väggarna uppsatta och arbetet med el- och vvs-installationer, målning samt mattläggning har påbörjats.

Tillbyggnaden har en yta på 29 000 kvadratmeter och kommer att inrymma 23 operationssalar och avdelningar för intervention, röntgen och sterilteknik. I slutet av året kommer innerväggar att byggas upp och efter det kommer all utrustning att installeras. Behandlingsbyggnaden beräknas stå helt färdig i slutet av 2019.

Förutom nybyggnationen pågår en ombyggnation av befintliga lokaler i byggnad B2 och B4 på ca 8 000 kvadratmeter.

Här kan du läsa mer om projektets fortskridande.

Drönarbild över Huddinge sjukhusområde.

Drönarbild över Huddinge sjukhusområde.