Film om säkerhet i projektet Chopin

Säkerhet på byggarbetsplatserna är A och O. Ny- och ombyggnationer av operation och röntgen pågår på Huddinge sjukhusområde och här visar Locum och Skanska hur man jobbar med säkerheten runt bygget.

Mellan 2015 och 2019 planeras ny- och ombyggnationer av operation och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Stockholm är en region i snabb utveckling och för att möta det växande vårdbehovet genomför nu Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården.

För mer information om projektet, kontakta Vicky Lau, projektchef på Locum.