Gröna hyresavtal i Huddinge

Locum har en vilja att teckna fler gröna hyresavtal på Huddinge sjukhusområde. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder som hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska lokalernas miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Huddinge byggnad

De flesta hyresgäster som tecknar ett grönt hyresavtal gör det för att de är miljömedvetna och vill ta sitt samhällsansvar, men även för att stärka sitt varumärke. En dialog med Karolinska Huddinge har redan startat och i oktober planeras ett första möte med SLSO i denna fråga. Därefter är tanken att resterande hyresgäster på Karolinska Universitetssjukhuset ska få ett erbjudande om att teckna gröna hyresavtal. 

Varför teckna ett grönt hyresavtal?

Ett grönt hyresavtal handlar framför allt om att hyresvärd och hyresgäst samarbetar i frågor och åtgärder som kan minska påverkan på miljön. Det gäller allt ifrån att minska användningen av värme, kyla och övrig media till vilket typ av materialval man gör i byggnadsprojekt och avfallshantering. Ett grönt avtal gör det lättare för både hyresvärd och hyresgäst att fokusera på att minska kostnader och klimatpåverkan. Och framför allt – det minskar fastighetens miljöpåverkan och bidrar till ett mer hållbart samhälle.