Huddinge sjukhus-område överträffar landstingets miljömål

SLL antog 2011 en miljöutmaning att minska energianvändningen med 10 procent till 2016 utifrån 2011 års nivå. Huddinge sjukhusområde har överträffat detta mål med en minskning med 16 procent.

Ett systematiskt och målmedvetet arbete har gjorts för att uppnå detta. Bland annat har arbeten utförts med:

- Värmeåtervinning
- Verksamhetsanpassade luftflöden
- Energikartläggningar med efterföljande åtgärder
- Optimeringar av befintliga system
- Konvertering av ångsystem

- Utfallet från vissa av åtgärderna som utförts är imponerande. Med den nya mindre ånganläggning som ersatt den tidigare går det åt endast en tjugondel av den energi som gick åt för samma ångförsörjning. Besparingen motsvarar sju miljoner kronor, säger Erik Dunkars, energicontroller på Locum. 

Det går även åt väsentligt mindre el och kyla för att driva det uppdaterade tryckluftssystemet. Merparten av den värme från datahallen som annars hade kylts bort utomhus tas också tillvara, vilket gör att mindre fjärrkyla krävs för att driva datahallen.

För att ytterligare minska energianvändningen planeras flera arbeten göras under året, bland annat: 

- Utbyte av ventilationssystemen i K2 till ett modernt system
- Ombyggnad av värmeåtervinning i B2
- Test av att införa energisparincitament
- Fortsatt utbyggnad av styrsystem för att kunna optimera energianvändningen

Framöver ser vi en stor potential att minska energianvändningen genom samarbete med verksamheten.

- Ett exempel är att när elförsörjningen i respektive byggnad uppdateras blir det möjligt att kontinuerligt följa upp elanvändningen på varje våningsplan i sjukhuset. Härmed blir det möjligt att skapa samarbeten med verksamheten där avdelningar går samman och utför små förändringar som kan leda till tydligare besparingar, säger Erik.

Locum särskiljer också storförbrukare som bland annat tryckluftssystem, kök, TDK, datahallar och kylcentraler, för att ge incitament för verksamheters fortsatta fokus. Dessutom att se till att inte vissa hyresgäster med väsentligt högre energikostnad per yta, drar fördel av de som har lägre.

Vad gäller styrsystemets funktioner som uppdaterats får vi framöver bättre insyn och kan göra nödvändiga åtgärder och därmed få ned energianvändningen ytterligare.

- Jag tror att i dialog med verksamheten kommer vi tillsammans bättre kunna säkra ett bra inneklimat och en låg energianvändning framöver, säger Erik Dunkars.