Koll på läget -
Huddinge sjukhusområde

Under informationskampanjen ”Koll på läget!” tar Locum pulsen på vårdfastigheterna och söker svar på frågan om vi har koll på läget. Här kollar vi Huddinge sjukhusområde!

Koll på läget

Kampanjen Koll på läget startade den 18 april och pågår hela våren 2017.

Med hjälp av kampanjen hoppas vi på Locum att du får en ökad insikt för de planer som finns för Huddinge sjukhusområde på kort och lång sikt, såväl inom förvaltning som projekt.

Här hittar du Koll på läget – Huddinge sjukhusområde. God läsning!