Locums kundtjänst: felanmälan och återkoppling

Är det något i byggnaden som inte fungerar som det ska? Locums kundtjänst hanterar varje dag ett flertal ärenden från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Felanmälningar ska alltid göras till Locums kundtjänst via webben portal.locum.se eller telefon 08–123 172 00. Felanmälningar som är akuta ska alltid ringas in, men övriga kan med fördel anmälas via webben.

Locum tar regelbundet fram statistik från kundtjänst. Den visar tydligt att det på Karolinska Huddinge fortfarande är vanligast (62 procent) att felanmäla via telefon, även om sju av tio svarar att de känner till hur man felanmäler via webben. Ta kontakt med Locums kundtjänst eller din förvaltare om du vill veta mer om hur du felanmäler via webben. Överlag visar statistiken att personalen på Karolinska Huddinge är nöjd med Locums kundtjänst. Sämst betyg får Locum när det gäller återkoppling, vilket är ett prioriterat område för oss på Locum.

Hur nöjd du är med den senaste kontakten med Locums kundtjänst (gäller också kontakt över webb och e-post)?

Personalen på Karolinska Huddinge har lämnat mycket god feedback till oss gällande felanmälan via webben som vi kommer att använda för att ytterligare kunna förbättra vårt kundarbete. Under hösten lanseras en ny version av kundwebben och vår förhoppning är att våra hyresgäster upplever en förbättring i flera avseenden. 

Återkoppling

Om du felanmäler via webben kan du hela tiden följa ärendets status samt få meddelande om när ärendet avslutas av Veolia. Varje tekniker hanterar ett stort antal ärenden varje dag och det skulle vara väldigt tidskrävande att personligen försöka komma i kontakt med de personer som felanmält för att lämna detta besked. Därför är statusrapporterna hos Locums kundtjänst på webben ett mycket uppskattat inslag.