Nya lokaler hos
Psykiatri Sydväst

I oktober tas den första patienten emot i Psykiatri Sydvästs ombyggda lokaler för heldygnsvård. Därmed är den första etappen med 60 ombyggda patientplatser klar.

Psykiatri Sydväst har fått fyra ombyggda heldygnsvårdavdelningar som är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum.

– Vi har delat in projektet i tre etapper som löper över cirka tre år, för att verksamheten ska kunna behålla sin fulla kapacitet under byggtiden. Inga vårdplatser behöver därmed stängas, säger Ester Laaksonen, projektledare på Locum.

Projektet beslutades i landstingsfullmäktige juni 2016 och planeras vara helt slutfört under 2019.

– Att bygga för psykiatrin är speciellt, särskilt när det gäller säkerhetstänk, då pågående verksamhet sker i närliggande lokaler. Här måste vi vara extra uppmärksamma på att hela tiden låsa alla dörrar in till bygget och att inte lämna några verktyg eller material tillgängligt som skulle kunna uppmuntra en patient att skada sig själv. 

Bygghissen går på utsidan av byggnaden för att separera flödena i bygget och i vårdverksamheten.

– Det är viktigt av säkerhetsskäl, men också för att vi inte ska störa mer är nödvändigt. Patienter och personal kan röra sig fritt utan att blandas med byggets yrkesarbetare och materialleveranser.

Ester Laaksonen är mycket glad över verksamheternas stora engagemang.

– Vårdpersonalen är tydlig och bra på att berätta hur de vill ha det. Vi uppskattar särskilt att de ordnat utbildning för våra byggare så att de förstår vilken vård som bedrivs här, hur man bemöter patienter och vad som är viktigt säkerhetsmässigt.

Arbetet bedrivs på dagtid och störningstider planeras ihop med vårdpersonalen. Under särskilt intensiva byggmoment, till exempel rivning och håltagning, hålls pulsmöten varje vecka.

– Vi har nu byggt om ungefär hälften av den totala ytan på cirka 8 000 kvadratmeter. När projektet är klart 2019 kommer här att finnas 135 vårdplatser, varav 120 är nybyggda. 

Vårdrum Psykiatri Sydväst.

Ett av de nya vårdrummen. Rummet är anpassat för framtidens psykiatri med människan i centrum.

Uppehållsrum på avdelningen.

Uppehållsrum på avdelning M77.

Här kan du läsa mer om projektet.