Tillbyggnad växer fram på Huddinge sjukhusområde

Se filmen om hur byggnationen framskrider för behandlingsbyggnaden på Karolinska Huddinge, som ska ge plats åt bland annat operation, intervention och röntgen.

Just nu byggs en ny behandlingsbyggnad på ca 28 500 m² på södra sidan av Huddinge sjukhusområde. Den kommer att ge plats åt avdelningar för bland annat operation, intervention och röntgen. Bottenplattan är gjuten och nu pågår stomresning.

Filmen visar hur byggnationen framskrider och vad vi gör för att minimera störningar för angränsande vårdverksamheter.