Välkommen på invigning

Våren 2015 startade ombyggnaden av entrétorget till sjukhusområdet. Syftet var att skapa ett levande torg för patienter, besökare och personal. Nu står torget och parkeringsgaraget färdigt och det vill vi fira tillsammans med er.