Locum.se - Full produktion på bygget

Full produktion på bygget

Nästa år står den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen färdig i Huddinge. Projektet är en del av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Just nu är projektet inne i en intensiv fas där hela 300 byggnadsarbetare arbetar i full produktion.

–  Tak och väggar är på plats och nu pågår arbetet med att sätta upp de väggar och installationer som ska finnas i huset samt upphandling av utrustning och inredning, säger Vicky Lau, projektchef på Locum.

300 byggnadsarbetare arbetar nu för fullt för att färdigställa den nya behandlingsbyggnaden.

Chopin i april 2018.

Chopin i april 2018.

Chopin i april 2018.

Locum tar ibland emot studiebesök och visar hur långt vi kommit i produktionen samt svarar på frågor om byggnationen.

Chopin i april 2018 inomhus.

Lokalerna utformas i en väl genomtänkt arkitektur med attraktiva, mänskliga och trygga miljöer som även motsvarar höga krav på klinisk funktionalitet.

Oskar Mogård i Chopin, 2018.

Oskar Mogård, projektledare på Locum för nybyggnationen av operation, intervention och röntgen, berättar om byggnadens utförande.

Vicky Lau och Oskar Mogård i Chopin, 2018.

Oskar Mogård, projektledare, och Vicky Lau, projektchef, visar runt i lokalerna.

Här och här kan du läsa mer om ny- om ombyggnationerna av operation, intervention och röntgen i Huddinge.