Tätt hus i Huddinge

En milstolpe är nådd i arbetet med den nya behandlingsbyggnaden för operation och röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Projektet har nu uppnått ett så kallat ”tätt hus” och de invändiga installationerna av utrustning kan nu påbörjas utan risk för frys- och fuktskador.

Stora delar av fasader och glas är nu klara på den nya behandlingsbyggnaden i Huddinge och nu fortsätter arbetet även invändigt. Under året kommer inneväggar, mattläggning och teknikrum att bli färdiga och den nya byggnaden kommer successivt att driftsättas under 2019.

Ombyggnationen av förlossningsavdelningen och IVA:s interimistiska lokaler är även i full gång och det arbetet beräknas vara färdigt under våren 2018. Parallellt med allt detta pågår upphandlingen av utrustning och inredning.

gruppbild Chopin

Chopin

Chopin

Vill du veta mer?
Läs om framtidsförändringarna vid Karolinska Huddinge
Läs mer om projektet