Invigning AKVA

Nu är ombyggnaden av AKVA, avdelning för akut korttidsvård, klar. Den 27 augusti är det invigning av de nya lokalerna.

De gamla administrativa lokalerna på akuten i hus C1, plan 4, är nu ombyggda. Ombyggnationen av avdelningen för akut korttidsvård har gjorts för att öka flödet samt för att få fler vårdplatser.

Invigning av AKVA sker den 27 augusti.