Karolinska Huddinge får solceller

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kommer att få drygt 5 000 kvadratmeter solceller. Den 4 juli monteras taksäkerhetsanordningar på plats för solcellerna som sedan kommer att lyftas dit i mitten av augusti.

Stockholms läns landsting satsar på förnyelsebar energiproduktion 

Under våren 2016 har byggnationen av solcellsanläggningar inletts på tre sjukhusfastigheter i Stockholm. Utbyggnaden av solceller genomförs inledningsvis på utvalda tak vid sjukhusen i Danderyd, Huddinge och Södertälje.

Danderyds sjukhus var först ut och nu har turen kommit till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som kommer att få drygt 5 000 kvadratmeter solceller. Den 4 juli kommer den första etappen att inledas. Då monteras taksäkerhetsanordningar på plats för solcellerna som sedan kommer att lyftas dit i mitten av augusti.

Installationen av solceller i Huddinge beräknas vara helt färdigställd hösten 2016.

Läs mer om landstingets satsning på förnyelsebar energiproduktion