Nytt besöksgarage öppnat för allmän-
heten

Ett nytt besöksgarage har öppnat. Det ligger vid entrétorget på framsidan av sjukhuset under de nya byggnaderna mellan Hälsovägen och Blickagången.

Besöksgaraget för allmänheten har 437 p-platser, varav 25 handikapplatser. Dessutom finns det sex laddningsplatser för elbil.

Infart till garaget från ramp på entrétorget eller via Hälsovägen vid Novum. Från garaget når du sjukhusets huvudentré plan 5 och akuten plan 4 via hissar och trapphus. 

Konstverk finns på de olika våningsplanen för att skapa trivsel för besökarna.