Tillgänglighet av
publika ytor

Under maj till juli kommer vi att genomföra en översyn för att identifiera eventuella brister när det gäller tillgängligheten i publika entréer och utrymmen på sjukhuset.

Våra sjukhus ska kunna användas av både personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol eller käpp. Även personer med nedsatt syn eller hörsel ska kunna orientera sig i våra publika lokaler.