Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Locums kundtjänst. Du finner också kontaktuppgifter till ansvariga fastighetsförvaltare och Locums beredskapsfunktion som ska kontaktas vid oönskade händelser och tillbud i Locums fastigheter.

Kontakta Locums kundtjänst

Locums kundtjänst hanterar felanmälningar och driftfrågor på Huddinge sjukhusområde. Här kan du som arbetar på Huddinge sjukhusområde felanmäla via webben.

Vi som arbetar på Locums kundtjänst tar emot dina ärenden dygnet runt.

Telefon: 08-123 172 00
E-post: kundtjanst.locum@sll.se

Vid akuta ärenden, ring alltid in din anmälan.

Locums fastighetsförvaltare

Locums fastighetsförvaltare har i uppdrag att förvalta fastigheten och vara hyresgästernas kontaktperson vad det gäller planering och utveckling.

Ansvarig fastighetsförvaltare ser även till att dokumentera förändringarna som genomförts för att undvika framtida överraskningar vid exempelvis ombyggnationer. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till Locums fastighetsförvaltare:

Förvaltningsområdeschef 
Per Högdahl
per.hogdahl@sll.se
08-12317345

Fastighetsförvaltare
Jonas Olsson
Byggnad M1-M4, S1-S4, G, G1
jonas.k.olsson@sll.se
08-12317087

Fastighetsförvaltare
Anna Thorslund
Byggnad I1-I7, R2, F2
anna.thorslund@sll.se
08-12317141

Fastighetsförvaltare
Marie Thorsson Hyslop
Byggnad  C1-C2, A1, M0
Marie.thorsson-hyslop@sll.se 
08-12317435

Fastighetsförvaltare
Henrik Johansson
Byggnad B1-B4, K1-K4, O1-O4, E
henrik.s.johansson@sll.se
08-12317241

Teknikförvaltare
Mikael Bergman
mikael.bergman@sll.se 
08-12317107

Teknikförvaltare
Anders Westman
anders.westman@sll.se
08-12317445

Driftcontroller
Patrik Brolin
patrik.brolin@sll.se
08-12317066

Parkering

Här hittar du parkeringskartor. Har du frågor om parkering på Huddinge sjukhusområde, kontakta parkering.huddinge.locum@sll.se.

Locums beredskapsfunktion

Locums beredskapsfunktion larmas vid oönskade händelser och tillbud i Locums fastigheter. Under dagtid hanteras dessa ärenden av Locums säkerhetschef.

Locums beredskapsfunktion nås på:
Telefon: 08–123 174 75 eller mobil: 070–737 73 73.

Locums beredskapsfunktion är i tjänst på vardagar från 17.00 till 07.00 morgonen därpå. Under helger är beredskapsfunktionen i tjänst dygnet runt.

Läs mer om Locums beredskapsfunktion här.

Locums lokalkontor på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset - Byggnad M95
Vårdarvägen 1 141 52 Huddinge.