Husby gård

Husby gård är en jordbruksfastighet som ägs av Stockholms läns landsting och förvaltas av Locum.

Kontaktpersoner Locum vid Husby Gård

Sanna Svedenberg
Sanna Svedenberg
Fastighetsförvaltare
Mikael Lundstedt
Mikael Lundstedt
Teknikförvaltare