Reservkraftsprov under 2017

Under 2017 kommer reservkraften provköras månadsvis och kvartalsvis. Nedan framgår vilka tider som gäller och på vilket sätt hyresgäster berörs.

När

Plats

Jakobsbergs sjukhus


Reservkraftsprover på Jakobsbergs sjukhus kommer under 2017 att genomföras första onsdagen varje månad mellan kl. 12:15 – 13:00. Om onsdagen skulle infalla på en helgdag kommer provkörningen att senareläggas en vecka och ske på samma tid. Dessa datum är planerade för 2017:

Ons: 4/1 Månadsprov
Ons: 1/2 Månadsprov
Ons: 1/3 Kvartalsprov (strömmen bryts mellan kl. 12.15-13.00)
Ons: 5/4 Månadsprov
Ons: 3/5 Månadsprov
Ons: 7/6 Kvartalsprov (strömmen bryts mellan kl. 12.15-13.00)
Ons: 5/7 Månadsprov
Ons: 2/8 Månadsprov
Ons: 6/9 Kvartalsprov (strömmen bryts mellan kl. 12.15-13.00)
Ons: 4/10 Månadsprov
Ons: 1/11 Månadsprov
Ons: 6/12 Kvartalsprov (strömmen bryts mellan kl. 12.15-13.00)

Kvartalsprov av reservkraft
Vid start av reservkraftaggregatet bryts strömmen helt och efter ca 10-15 sek matar aggregatet enbart viktig (grön) kraft under hela provet (ca 45 min).

Månadsprov av reservkraft
Vid detta prov kommer ni som hyresgäst inte att märka något avbrott. 

Kontaktperson: Hans Elmqvist, ISS, tel: 073-436 66 21 eller Marcus Johansson, Locum.

Kontaktperson

Marcus Johansson
Marcus Johansson
Fastighetsförvaltare
Tel: 08-123 172 01