Service

På ett sjukhus finns det inte bara vårdverksamheter. I huset finns människor, och de behöver ibland något mer. Receptionen innanför huvudentrén, apotek, fotvård och frisör är verksamheter som kompletterar vårdens resurser. Jakobsberg sjukhus är ett litet samhälle i sig, där olika behov behöver tillgodoses.