Karolinska sjukhusområdet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Karolinska sjukhuset i Solna byggdes efter amerikanska förebilder och var redan från början avsett som ett undervisningssjukhus. Arkitekter var Carl Westman, Sven Ahlbom och Sven Malm. Sjukhuset byggdes i senfunktionalistisk anda med huvudentrén utformad till en modernistisk skulptur.

Den första verksamheten, Radiumhemmet, öppnade här redan 1937, men sjukhuset invigdes 1940. Sedan dess har sjukhuset expanderat kraftigt, till exempel med Barnklinikerna 1948, Thorax 1957, Neuroklinikerna 1963 och Astrid Lindgrens Barnsjukhus 1998.

Karolinska Sjukhuset var rikssjukhus till 1982, då det överläts av staten till Stockholms läns landsting, och fungerade som akut- och universitetssjukhus.

2004 slogs Karolinska Sjukhuset ihop med Huddinge Universitetssjukhus och bildade Karolinska Universitetssjukhuset.

Aktuella störningar