Ombyggnation av Barnoperation

Nu pågår ombyggnation av operationsavdelningen i byggnad Q601. Ombyggnationen beräknas vara klar den 31 januari 2018.
Vad gör vi?

Interntrappan mellan plan 0 och plan 1 på Haga Närakut har rivits. Nu fortsätter rivningen av gamla avloppstammar. En del störningar i form av buller kan därför upplevas.  Vi påbörjar också återuppbyggnaden av ytskikt vilket innebär nya mattor, målning av fikarum, samtalsrum och nya skärmväggar på preop.Avloppsstammarna och interntrappan mellan plan 0 och plan 1 på Haga Närakut kommer att behöva rivas vilket kan medföra buller för patienter och personal. 

Varför gör vi det?

Karolinska Universitetssjukhuset önskar anpassa operationsavdelningen för att utföra dagoperationer på barn. För att möta nya krav på framför allt strålskydd är ombyggnation nödvändig. 

Har du frågor?

Kontakta:
Andreas Sandin, Projektledare Locum
Telefon: 08-123 172 18
E-post: andreas.sandin@sll.se

Om projektet