Ombyggnation av N-kvarteret

Nu pågår ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax.
Vad gör vi?

Nu pågår förberedande arbeten och invändig rivning i byggnad N3, N10 och N11. I byggnad N1 och N2 arbetar man  med placering av nya innerväggar och att jämna ut golv. Det pågår även förberedande arbeten inför kommande installationsarbeten. Utökad trafik på Gävlegatan kan förekomma på grund av materialtransporter till och från byggarbetsplatsen. Arbetet innebär att N-kvarteret bland annat får nya vårdplatser när ombyggnationen är klar. Byggarbetet beräknas bli klart under 2019. Fram till dess kommer N-kvarteret att vara ett tomställt byggarbetsplatsområde med mestadels invändiga arbeten. Projektet är ett komplext ombyggnationsprojekt inom ett område med stora krav på logistik och samordning med pågående sjukhus- och övrig byggverksamhet. 

Varför gör vi det?

Ombyggnationen är en del av landstingets satsning på Framtidens hälso- och sjukvård.

Har du frågor?

Kontakta:
Gustav Schön, Projektledare Locum
Telefon: 08-123 173 49
E-post: gustav.schon@sll.se 

Om projektet