Ombyggnation av N-kvarteret

Nu pågår ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax.
Vad gör vi?

Arbetet med installationer (rör, ventilation, sprinkler och el) pågår för fullt på alla plan. Kakel i våtutrymmen och nya golvmattor har börjat komma på plats i N1 och N2 plan 2. Likaså målning av väggar och arbeten med undertak. I N10 och N11 har arbetet med att få upp mellanväggar påbörjats. Arbetet med en mindre påbyggnad i hörnet N1/N3 fortsätter på innergården.

Ombyggnationen beräknas bli klar under 2019 och innebär att N-kvarteret bland annat får nya vårdplatser när byggarbetet är klart. Fram till dess kommer N-kvarteret att vara ett tomställt byggarbetsplatsområde med mestadels invändiga arbeten. Projektet är ett komplext ombyggnationsprojekt inom ett område med stora krav på logistik och samordning med pågående sjukhus- och övrig byggverksamhet. 

Varför gör vi det?

Ombyggnationen är en del av landstingets satsning på Framtidens hälso- och sjukvård.

Har du frågor?

Kontakta:
Gustav Schön, Projektledare Locum
Telefon: 08-123 173 49
E-post: gustav.schon@sll.se 

Om projektet