Ombyggnation av Q-kvarteret

Nu pågår ombyggnation av Q-kvarteret (tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus).
Vad gör vi?

Q-kvarteret ska byggas om till öppenvårdscentrum för barn och vuxna. Delar av Q-kvarteret kommer därför fram till kvartal tre 2018 att vara ett byggarbetsplatsområde. Ett ombyggnationsarbete kommer att utföras samtidigt som verksamhet kommer att bedrivas som vanligt. Närakut Haga för barn och vuxna, som öppnade sommaren 2017 i Q-kvarteret kommer att ha normal drift under byggtiden. Patienter, besökare och medarbetare kommer att märka av arbetet genom buller, vibrationer, tillfälligt ändrade gångvägar och omlokaliseringar. Steg för steg under en period av ett drygt år, kommer Q-kvarteret att färdigställas.

Just nu bygger vi om plan 0,1,2,3,8 och 9 till öppenvårdsverksamhet. Det kan medföra buller för patienter och personal.

Varför gör vi det?

Ombyggnationen av Q-kvarteret är en del av en stor satsning som Stockholms läns landsting genomför för att utveckla och förbättra framtidens hälso- och sjukvård i länet.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Andreas Sandin
Telefon: 08- 123 172 18
E-post: andreas.sandin@sll.se

Om projektet