Ombyggnation av Q-huset

Nu pågår ombyggnation av Q-huset (tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus).
Vad gör vi?

Ett ombyggnationsarbete utförs samtidigt som verksamhet bedrivs som vanligt. Patienter, besökare och medarbetare kan märka av arbetet genom buller, vibrationer, tillfälligt ändrade gångvägar och omlokaliseringar. Slutbesiktning av etapp 1 genomfördes den 7 maj. Etapp 1 del 1 innehåller bland annat nya omklädningsrum, träningshallar, RWC, mottagningsrum och väntrum på plan 0 till plan 3. Projektering för etapp 2 fortgår. Planen är att ombyggnationen ska komma igång i september. Arbetet med den nya entrén i Q6, Visionsgatan 33 pär nu klart.

Varför gör vi det?

Ombyggnationen av Q-huset är en del av en stor satsning som Stockholms läns landsting genomför för att utveckla och förbättra framtidens hälso- och sjukvård i länet.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Andreas Sandin
Telefon: 08- 123 172 18
E-post: andreas.sandin@sll.se

Om projektet