Ombyggnation av Q-huset

Nu pågår ombyggnation av Q-huset (tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus).
Vad gör vi?

Q-huset ska byggas om till öppenvårdscentrum för barn och vuxna. Delar av Q-huset kommer därför fram till kvartal tre 2018 att vara ett byggarbetsplatsområde. Ett ombyggnationsarbete kommer att utföras samtidigt som verksamhet kommer att bedrivas som vanligt. Närakut Haga för barn och vuxna, som öppnade sommaren 2017 i Q-huset kommer att ha normal drift under byggtiden. Patienter, besökare och medarbetare kommer att märka av arbetet genom buller, vibrationer, tillfälligt ändrade gångvägar och omlokaliseringar. Steg för steg under en period av ett drygt år, kommer Q-huset att färdigställas.

Etapp 1 del 1 är klar vilket bland annat innebär nya omklädningsrum, träningshallar, RWC, träningshallar, mottagningsrum och väntrum på plan 0 till plan 3. Projektering för etapp 2 pågår. Snart påbörjas även arbetet med den nya entrén i Q6, Visionsgatan 33. Arbetet kommer att starta efter påsk och planeras vara klart den 7 maj.

Varför gör vi det?

Ombyggnationen av Q-huset är en del av en stor satsning som Stockholms läns landsting genomför för att utveckla och förbättra framtidens hälso- och sjukvård i länet.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Andreas Sandin
Telefon: 08- 123 172 18
E-post: andreas.sandin@sll.se

Om projektet