Ombyggnationer i lab-kvarteret

Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna bygger om för att möta framtidens behov. Verksamheten är en viktig förutsättning för all diagnostik inom Karolinska Universitetssjukhuset och annan vård inom Stockholms läns landsting. Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna hanterar idag ca 10 000 – 15 000 prover/dygn och genomför ca 80 000 analyser/dygn. I samband med byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) behöver Karolinska Universitetslaboratoriets (KUL) verksamhet i Solna till viss del byggas om och anpassas efter nya krav och förutsättningar.
Vad gör vi?

Locum bygger om ca 1 800 kvadratmeter i hus L2 och som ett steg två 1 100 kvadratmeter i L7 för att möta framtidens behov. De nya lokalerna kommer bland annat att innehålla olika automationsutrustningar. Det är totalt 6 etapper.

Ombyggnationen i L2 var klar i oktober 2017. Den femte etappen av ombyggnationen i L7 blev klar under februari. Den sjätte etappen av ombyggnationen i  L7 påbörjades den 19 februari och beräknas bli klar i början av juni.

 ”KUL 24/7” i Solna blir ett multidisciplinärt dygnet runt laboratorium. All jourverksamhet med dess personal och kompetens samlas på ett ställe för att kunna bemöta behovet av kortare svarstider och produktion dygnet runt.  

Varför gör vi det?

Anpassning av KUL:s lokaler görs för att på bästa sätt uppnå ett effektivare provflöde, högre automationsgrad, utökat analyssortiment jourtid, kortare svarstider mm.

Har du frågor?

Har du frågor om projektet, kontakta projektledare Jan Erik Juhl, tel. 08-123 171 70, janerik.juhl@locum.se.

Om projektet