Renovering av balkonger och terrass i byggnad R5

I början av oktober, vecka 41 startar renoveringen av de två balkongerna och terrassen som ligger vid västra gaveln i byggnad R5.

Om projektet


De två balkongerna kommer att rivas och tas bort. Två nya balkonger med nya smidesräcken kommer att sättas upp. Terassens golvyta kommer att slipas och beläggas med nytt tätskick. Under arbetet kommer en byggnadsställning att ställas upp runt terassen . Det betyder att varken balkongerna eller terassen kommer att kunna användas under byggtiden. Dörrarna kommer att blockeras från utsidan. Ett visst buller kommer att förekomma när terassplattan slipas ner och när balkongerna rivs. Arbetet beräknas bli klart under vecka 50 i december