Nyheter

1 juni öppnar Närakut Haga

Publicerades:
Nu öppnar den första av länets tio nya närakuter. Närakut Haga finns på Karolinska universitetsområdet i de lokaler där barnakuten tidigare fanns.

Vi släcker ljuset för miljön!

Publicerades:
Lördag den 25 mars, mellan klockan 20.30 - 21.30, sker den årliga klimatmanifestationen Earth Hour världen över. Locum och Karolinska Solna släcker ljuset för miljön. Under en timma släcks viss allmän skyltbelysning utomhus och Karolinskaskylten.

Felanmälan via Locums kundtjänst

Publicerades:
Tisdagen den 24 januari 2017 tar Locums kundtjänst över alla felanmälningar kopplade till fastigheterna på Karolinska sjukhusområdet (omfattar inte nya sjukhusbyggnaden i Solna).

Miljöutmaning 2016

Publicerades:
Landstingets miljöprogram Miljöutmaning 2016 gäller för åren 2012 till 2016. Miljöprogrammet innehåller 16 miljömål vilka är uppdelade i Klimateffektivt, Resurseffektivt och Hälsofrämjande miljöarbete. Locum arbetar aktivt med miljökommunikation för att medvetandegöra våra egna medarbetare såväl som våra hyresgäster, om miljö- och energifrågor.