Felanmälan via Locums kundtjänst

Tisdagen den 24 januari 2017 tar Locums kundtjänst över alla felanmälningar kopplade till fastigheterna på Karolinska sjukhusområdet (omfattar inte nya sjukhusbyggnaden i Solna).

Från och med 24 januari ska därmed alla fastighetsrelaterade felanmälningar göras direkt till Locums kundtjänst. Felanmälningar som gäller nya sjukhusbyggnaden görs till Coor.

Introduktionen av kundtjänst är ett viktigt steg i Locums pågående arbete för att ständigt förbättra förvaltningen av våra fastigheter och öka kundnöjdheten.

Locums kundtjänst – en väg in
Anledningen till att Locum tar över ärendehanteringen av driftfrågor i egen regi är att vi vill kunna följa upp alla felanmälningar för att kunna arbeta mer proaktivt - allt för att du ska få en bra arbetsmiljö. 

Locums kundtjänst tar emot felanmälningar och behandlar alla frågor som rör driften av fastighet och mark på sjukhuset. Det kan vara alltifrån felanmälningar av hissar till vattenläckage och trasiga lampor.

Fördelarna med vår kundtjänst är flera:

  • Locums kundtjänst är öppen dygnet runt.
  • När du kontaktar kundtjänst via webben eller om du anger din e-postadress registreras ditt ärende och du tilldelas automatiskt ett ärendenummer som gör ärendet spårbart.
  • Vår Kundtjänst ser till att registrera ditt ärende och om du lämnar e-postadress eller loggar in via webben så kan du följa vad som sker med ditt ärende och när det blir klarmarkerat.

Vad händer när du kontaktar Locums kundtjänst?
När du gör en felanmälan informerar kundtjänst omedelbart berörd driftenhet för att ärendet ska kunna lösas inom kortast möjliga tid.

Den som felanmäler något för en allmän yta belastar inte den egna avdelningen med någon kostnad.

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:
Telefon: 08-123 172 00

Felanmälningar och beställningar via webben görs på http://portal.locum.se. Här kan du också se status över dina ärenden.

Läs mer om kundtjänst på www.locum.se/kundtjanst.

Kundtjänst är öppet dygnet runt via telefon och webb. Vid akuta ärenden, ring in din anmälan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss – vi hjälper gärna till!