Ny förvaltnings- områdeschef

Sedan 1 januari är Karolina Adlers Locums nya förvaltningsområdeschef för Karolinska sjukhusområdet.

Bild på Karolina Adlers

Bakgrund

Karolina har en lång och gedigen erfarenhet inom Locum. Hon började på Södersjukhuset som fastighetsförvaltare och har därefter arbetat på ett flertal objekt inom Locums fastighetsbestånd, bland annat med de strategiska investeringarna vid Danderyds sjukhus och som områdeschef för Karolinska sjukhusområdet. Karolina har också haft en roll som stödfunktion inom avdelningen ”Förvaltningsstöd”, med fokus på utveckling av roller, ansvarområden och projektprocesser.

Vilken är din roll i dag?
- Sedan första januari är jag förvaltningsområdeschef för Karolinska sjukhusområdet. Jag arbetar också med utveckling av Norra Hagastaden och avveckling av de fastigheter som ska säljas i området.

Vad ser du för utmaningar för Karolinska sjukhusområdet?
- En utmaning är att utveckla driften på området och fortsätta förbättra förvaltningen av Locums fastigheter. Vi måste säkra fastigheternas drift på bästa sätt och att alla tekniska funktioner fungerar samtidigt som det pågår många förändringar på sjukhusområdet, t.ex. flytt av verksamheter till den nya sjukhusbyggnaden.

Kontaktuppgifter
E-mail: karolina.adlers@locum.se
Telefon: 08-123 174 07