Locum.se - Aktuella störningar

Aktuella störningar

Reservkraftsprov

Reservkraftsprov

Planerade prov av reservkraften/funktion sker kontinuerligt. Se "Inuti" under "Planerad driftinformation" för mer information om tidpunkt.

Plats Karolinska sjukhusområdet Solna
Plats
Karolinska sjukhusområdet Solna