Byte av belysning i byggnad L, trapphus L7a och L7b

Belysningen i byggnad L, trapphus L7a och L7b kommer att bytas ut med start runt årsskiftet .

När

Plats

Byggnad L trapphus L7a och L7b


Åtgärden bedöms färdigställas i januari/februari. 

Kontaktperson

Andreas Sandin
Andreas Sandin
Projektledare
Tel: 08-12317218