Korridor U106 stängs permanent


När

Plats

Byggnad L7 U1


Locum bygger en lokal i hus L7 U1 där Stockholms medicinska biobank ska installera ett dynamiskt lager. Ombyggnaden medför att korridor U106 stängs permanent för passage. 

Under tiden för ombyggnad finns det risk för störande buller och damm för angränsande verksamheter.

Kontaktperson

Gustav Schön
Gustav Schön
Biträdande projektledare
Tel: 08-123 173 49