Löpande OVK under hösten

Under hösten kommer det löpande genomföras OVK i ett antal fastigheter (OVK = obligatorisk ventilationskontroll).

När

Plats

L, K, Z, H, Q, M, B, C, R, T


Berörda verksamheter meddelas cirka tre veckor inför besiktningens start. Besiktningen innebär att en besiktningsman går in i vissa lokaler för att mäta ventilationens från och tilluft. 

Höstens schema för planerad OVK, vecka och byggnad:
v. 36, L2
v. 37, K7, K11
v. 38, Z8
v. 39, H1, H2
v. 40, Q10
v. 41, K2-K4
v. 42, M8
v. 43, B
v. 44, C
v. 45-46, R1-R4
v. 47-48, T4

Kontaktperson

Daniel Svensson
Daniel Svensson
Driftcontroller
Tel: 0812317060