OVK Besiktning

Måndag den 9 oktober till och med fredagen den 13 oktober kommer OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras i byggnad K2‐K4.

När

Plats

KS- Solna Byggnad K2-K4


OVK innebär bland annat stickprovskontroller av luftflöden och ventiler i byggnadens lokaler. Besiktningsmannen heter Fredrik Källström. Besiktningspersonalen bär id‐bricka.

Kontaktperson

Daniel Svensson
Daniel Svensson
Driftcontroller
Tel: 0812317060