Reservkraftsprov

Planerade prov av reservkraften/funktion sker kontinuerligt. Se "Inuti" under "Planerad driftinformation" för mer information om tidpunkt.

När

Plats

Karolinska sjukhusområdet Solna


Vad händer?
Syftet med återkommande reservkraftsprov är att säkerställa att alla reservkraftsystem fungerar och att vidareutbilda driftpersonal. Syftet är också att ge sjukvårdspersonal en möjlighet att öka beredskapen för situationer som kan uppstå vid ett realistiskt strömavbrott förorsakat av fel på de tekniska systemen.

När?
Aktuell information om reservkraftprov i Solna med datum och tider presenteras på ”Inuti” (Karolinska universitetssjukhusets intranät) under ”Planerad driftinformation”. 

Plats
Hela sjukhusområdet förutom de nya sjukhusbyggnaderna.

Kontaktperson

Daniel Svensson
Daniel Svensson
Driftcontroller
Tel: 0812317060