Uppfräschning av entrén i byggnad L5

Nu fräschar vi upp entrén i byggnad L5 genom att måla väggar och tak.

När

Plats

Byggnad L5


Arbetet beräknas pågå till och med sista januari. Vi vädjar till vårdpersonalen att under en period välja andra vägar om det är möjligt. 

Kontaktperson

Gustav Schön
Gustav Schön
Biträdande projektledare
Tel: 08-123 173 49